Cytologia cienkowarstwowa

lekarze specjaliści > Cytologia > Cytologia cienkowarstwowa

Specjaliści Radzą

Cytologia cienkowarstwowa

Cytologia jest bardzo ważnym badaniem ponieważ umożliwia wykrycie stanów przednowotworowych a wczesna diagnostyka raka szyjki macicy pozwala na całkowite wyleczenie. Skuteczność wczesnej diagnostyki znacznie się zwiększyła dzięki zastosowaniu cytologii cienkowarstwowej która jest znacznie czulsza i pozwala z większą dokładnością wykryć potencjalne zagrożenie nowotworami.
W cytologii cienkowarstwowej pobrany materiał znajduje się w specjalnym płynie. Dzięki tej nowej metodzie pozyskuje się więcej komórek do analizy o lepszej jakości, co pozwala na skuteczniejsze wykrycie komórek dysplastycznych, zapalnych czy nowotworowych. Metoda ta umożliwia również przeprowadzenie dodatkowych testów z tej samej próbki.
W przypadku cytologii cienkowarstwowej pobrany materiał może być również wykorzystany do zdiagnozowania infekcji wirusem HPV (brodawczaka ludzkiego), odpowiedzialnego za większość przypadków raka szyjki macicy, oraz bakterią Chlamydia trachomatis, która powoduje wiele zespołów chorobowych groźnych zarówno dla nosicielki, jak i w przypadku przeniesienia na partnera lub dziecko (w czasie porodu), dla członków jej rodziny.
Fałszywe i niepełne wyniki, powstałe poprzez niedostatki metody lub błędy ludzkie, mogą spowodować, że pierwsze symptomy rozwijającego się nowotworu nie zostaną dostrzeżone. Wyższa jakość badań cytologicznych jest bardzo istotna ze względu na życie i zdrowie pacjentek zagrożonych chorobami nowotworowymi.
Cytologia cienkowarstwowa jest prostym, bezbolesnym badaniem które może wielu kobietom uratować życie. Z decyzją o badaniu kobiety nie powinny zwlekać ponieważ może okazać się że jest już za późno.

Cytologia

 

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl